Нялх, нярай хүүхдэд сургалт явуулах нь

Хүүхдийн танин мэдэхүйн онол ба нярай хүүхэд хэрхэн суралцдаг арга зүй, тоглоом сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг ангид хэрхэн байрлуулах, насны үечлэл бүрийн онцлогт тохирсон хүүхэд хөгжүүлэх үйл ажиллагаа, хүүхдийн гэр бүл хамт олны онцлогийн талаар танилцуулж хамтран ажиллаж харилцан туршлагаа хуваалцана.

Нийтэлсэн АДМИН, 6-04-2013, 10:51

Хөтөлбөрийн тухай
Сургалт
Би залуу багш
Таны цаг
Төслүүд
Ном гарын авлага
МЭДЭЭЛЭЛ
ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ГИШҮҮНЧЛЭЛ

Copyright © 2013 Khan Sesan LLC. All Rights Reserved.
Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 15/1 Улаанбаатар-28, Монгол Улс-210628
Утас: (976-11) 324285
Факс: (976-11) 324285
И-мэйл: info@mea.org.mn