Багшлахуйн чанарыг сайжруулах нь

Багшийн ажлын чанар ба чанарыг сайжруулах ажлын тухай ойлголт, үндсэн чиглэл, багшийн ажлын амжилтын чанарт нөлөөлөх хүчин зүйлс, зөвлөх багшид байх зан чанарууд түүний чиг үүрэг, багштай ажиллах төлөвлөгөө хэрхэн боловсруулах, үр дүнтэй хамтран ажиллах аргуудаас суралцана.

Нийтэлсэн АДМИН, 6-04-2013, 10:50

Хөтөлбөрийн тухай
Сургалт
Би залуу багш
Таны цаг
Төслүүд
Ном гарын авлага
МЭДЭЭЛЭЛ
ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ГИШҮҮНЧЛЭЛ

Copyright © 2013 Khan Sesan LLC. All Rights Reserved.
Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 15/1 Улаанбаатар-28, Монгол Улс-210628
Утас: (976-11) 324285
Факс: (976-11) 324285
И-мэйл: info@mea.org.mn