Эсээ, илтгэл, мэтгэлцээний сургалтын арга зүй

Энэ сургалтаар илтгэл эсээ мэтгэлцээн нь бичгийн ба аман харилцааны хэрэгсэл болох нь, илтгэл эсээний бүтэц, төрөл, хэлбэрүүд, мэтгэлцээний арга зүй, нотолгоо дэвшүүлэх аргууд түүний бүтэц төрлүүд, илтгэл, эсээ, мэтгэлцээнийг сургалтын болон үнэлгээний арга болгон ашиглах арга зүйг танилцуулахын зэрэгцээ дадлага мэтгэлцээн, эсээ илтгэлийн тэмцээн хийх замаар туршлагажуулах болно.

Нийтэлсэн АДМИН, 6-04-2013, 10:49

Хөтөлбөрийн тухай
Сургалт
Би залуу багш
Таны цаг
Төслүүд
Ном гарын авлага
МЭДЭЭЛЭЛ
ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ГИШҮҮНЧЛЭЛ

Copyright © 2013 Khan Sesan LLC. All Rights Reserved.
Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 15/1 Улаанбаатар-28, Монгол Улс-210628
Утас: (976-11) 324285
Факс: (976-11) 324285
И-мэйл: info@mea.org.mn