Анги удирдах ур чадвар ба багшийн ажлын төлөвлөлт

Анги удирдсан багш нар нь сургууль анги дахь нийгэм сэтгэл зүйн орчин, сургалтын орчин дахь зөрчлүүд, эрүүл орчин - эерэг харилцаа, багш, сурагчийн харилцаа, багшийн харилцаанд гарах түгээмэл алдаа түүнийг залруулах арга, ангийн менежмент, ангийн удирдлага, хамт олны өөрийн удирдлага, эцэг эх, сурагчдын, төр, төрийн бус байгууллагын оролцоо, менежментийн төлөвлөлт, хичээлээс гадуурх ажлын төлөвлөлтүүдтэй танилцан дадлага хийх замаар чадваржих болно.

Нийтэлсэн АДМИН, 6-04-2013, 10:49

Хөтөлбөрийн тухай
Сургалт
Би залуу багш
Таны цаг
Төслүүд
Ном гарын авлага
МЭДЭЭЛЭЛ
ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ГИШҮҮНЧЛЭЛ

Copyright © 2013 Khan Sesan LLC. All Rights Reserved.
Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 15/1 Улаанбаатар-28, Монгол Улс-210628
Утас: (976-11) 324285
Факс: (976-11) 324285
И-мэйл: info@mea.org.mn