Бичиж туурвих нь өөрийгөө хөгжүүлэх нэг арга

Багшид байх олон ур чадвараас хамгийн томоохон байрыг өөрийн үзэл бодол, туршлага, арга зүйгээ, логик дэс дараатай илэрхийлэн бичих чадвар эзэлдэг. Энэ сургалтаар багш нарт бичиж туурвихын ач холбогдол, мэдээлэл материал бичих эх сурвалжаа олж, задлан шинжлэх арга зүй, мэдээлэлд тавигдах шаардлага, тэрхүү мэдээллийг хэрхэн логик дараалалтай зөв найруулан бичих, бичсэн мэдээлэлдээ хэрхэн анализ хийн уншиж засварлах, засварын тэмдэгтүүдийг хэрхэн зүй зохистой ашиглах, сургуулийн сонин гаргах аргачлал, эсээ өгүүлэл, найруулал, хөрөг бичих арга зүйг танилцуулж дадлага ажил хийн харилцан суралцана.

Нийтэлсэн АДМИН, 6-04-2013, 10:48

Хөтөлбөрийн тухай
Сургалт
Би залуу багш
Таны цаг
Төслүүд
Ном гарын авлага
МЭДЭЭЛЭЛ
ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ГИШҮҮНЧЛЭЛ

Copyright © 2013 Khan Sesan LLC. All Rights Reserved.
Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 15/1 Улаанбаатар-28, Монгол Улс-210628
Утас: (976-11) 324285
Факс: (976-11) 324285
И-мэйл: info@mea.org.mn