Амжилтанд хүрэх шинэ гарц (Төсөл боловсруулж, бичих арга зүй)

Багш ангидаа аливаа үйл ажиллагааг зохион байгуулахад тодорхой хэмжээний хөрөнгө мөнгө шаардагддаг. Энэхүү сургалтаар анги танхимдаа зохион байгуулах гэж буй богино болон урт хугацааны үйл ажиллагаанд хэрхэн хөрөнгө босгох, яаж хамтрагчаа олох, сонгох, төсөл хэрхэн бичих түүний бүтэц ямар байх, тайлан тавих зэрэг мэдлэг, чадваруудыг олгохын зэрэгцээ амжилттай хэрэгжиж буй төслийн материалуудтай танилцан, дадлага хийнэ. Сургалтын үр дүнд сургууль, анги танхим, сурагч, гэр бүлд тулгамдсан аливаа нэг асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд гадаад, дотоодын байгууллага, хувь хүмүүстэй хамтран ажиллаж эерэг шийдэлд хүрч болох мэдлэг, чадвартай болно.

Нийтэлсэн АДМИН, 6-04-2013, 10:47

Хөтөлбөрийн тухай
Сургалт
Би залуу багш
Таны цаг
Төслүүд
Ном гарын авлага
МЭДЭЭЛЭЛ
ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ГИШҮҮНЧЛЭЛ

Copyright © 2013 Khan Sesan LLC. All Rights Reserved.
Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 15/1 Улаанбаатар-28, Монгол Улс-210628
Утас: (976-11) 324285
Факс: (976-11) 324285
И-мэйл: info@mea.org.mn