Стандартад суурилсан нэгж хичээлийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулах арга зүй

Олон улсын стандартад нийцүүлэх замаар нэгж хичээлийн сургалтын хөтөлбөрийн хүрэх үр дүн, зорилго, агуулга, арга зүй, үнэлгээ болон хөтөлбөрийн үнэлгээг хэрхэн боловсруулах арга зүйг алхам бүрээр онол дадлагатай хослуулан эзэмшинэ. Жишиг хөтөлбөр болгон Монголын багш, судлаачдын боловсруулсан биологи, хими, математик зэрэг хичээлүүдийн хөтөлбөрүүдийг задлан шинжилнэ.


Мөн нэгж хичээлийн сургалтын хөтөлбөрийг хичээлийн судалгаа хийх замаар хэрхэн сайжруулсан талаар багш нарын хийсэн хөтөлбөрүүд дээр ажиллаж, туршлага судлан сургуулийн, бүлэг сэдвийн, нэгж хичээлийн хөтөлбөрийн ижил ялгаатай талд харьцуулалт хийж өөрийн хөтөлбөрөө сайжруулан шинэчилж бүтээлчээр суралцах болно.

Нийтэлсэн АДМИН, 6-04-2013, 10:47

Хөтөлбөрийн тухай
Сургалт
Би залуу багш
Таны цаг
Төслүүд
Ном гарын авлага
МЭДЭЭЛЭЛ
ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ГИШҮҮНЧЛЭЛ

Copyright © 2013 Khan Sesan LLC. All Rights Reserved.
Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 15/1 Улаанбаатар-28, Монгол Улс-210628
Утас: (976-11) 324285
Факс: (976-11) 324285
И-мэйл: info@mea.org.mn