Бага насны хүүхдэд сурах арга барил эзэмшүүлэх арга зүй (6-12 нас)

Хүүхэд төвтэй сургалтын аргуудын онолын үндэслэл, нэгж хичээлийн бүтэц зохион байгуулалт болон бичгээр өгөгдсөн мэдээлэлтэй ажиллах чадварыг хөгжүүлэх аргууд, хүүхдэд сурах ерөнхий арга барил эзэмшүүлэх тоглоомын аргууд, шинжлэх ухааны мэдээлэлтэй ажиллах чадварыг эзэмшүүлэх аргууд, сурах үйл ажиллагаагаа төлөвлөн зохион байгуулах аргууд, хүүхдийн бие даах болон хамтран ажиллах чадварыг хэрхэн хөгжүүлэх зэрэг олон талт аргуудыг танилцуулж тодорхой сэдвээр дадлага хийлгэн ээлжит хичээлд хэрхэн ашиглах талаар саналаа хуваалцана.

Нийтэлсэн АДМИН, 6-04-2013, 10:45

Хөтөлбөрийн тухай
Сургалт
Би залуу багш
Таны цаг
Төслүүд
Ном гарын авлага
МЭДЭЭЛЭЛ
ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ГИШҮҮНЧЛЭЛ

Copyright © 2013 Khan Sesan LLC. All Rights Reserved.
Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 15/1 Улаанбаатар-28, Монгол Улс-210628
Утас: (976-11) 324285
Факс: (976-11) 324285
И-мэйл: info@mea.org.mn