Бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх арга зүй

Боловсролын шинэчлэл, багшийн хөгжлийн өнөөгийн чиг хандлагад, бүтээлч сэтгэлгээ яагаад чухал болох нь түүний онолын үндэс, сурагчдын бүтээлч сэтгэлгээг хичээлийн үе шат бүхэнд хэрхэн системтэйгээр хөгжүүлэх аргууд түүнийг хэрэгжүүлэх дадлага ажлууд, бүтээлч багшийн стандарт түүнийг хэрхэн биелүүлэх аргачлалтай танилцан туршлагаа хуваалцан хамтран суралцана.

Нийтэлсэн АДМИН, 6-04-2013, 10:44

Хөтөлбөрийн тухай
Сургалт
Би залуу багш
Таны цаг
Төслүүд
Ном гарын авлага
МЭДЭЭЛЭЛ
ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ГИШҮҮНЧЛЭЛ

Copyright © 2013 Khan Sesan LLC. All Rights Reserved.
Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 15/1 Улаанбаатар-28, Монгол Улс-210628
Утас: (976-11) 324285
Факс: (976-11) 324285
И-мэйл: info@mea.org.mn