Сэтгэн бодохуйд суралцах нь

Сэтгэн бодохуйн үндсэн ойлголт, сэтгэн бодохуйд сургах арга, шүүмжлэлт сэтгэн бодохуйд суралцах, бүтээлчээр сэтгэх аргад суралцах, асуудал дэвшүүлэн шийдвэрлэх аргад суралцах, сэтгэн бодохуйг үнэлэх олон янзын аргатай танилцан тэдгээрийг хичээлийн болон хичээлийн бус нөхцөлд хэрхэн хэрэглэж үр дүнг тооцох хүүхдийнхээ сэтгэн бодохуйн хөгжлийн ахицыг үнэлэх талаар харилцан санал бодлоо уралдуулж, туршлага солилцон хамтран ажиллах болно.

Нийтэлсэн АДМИН, 6-04-2013, 10:43

Хөтөлбөрийн тухай
Сургалт
Би залуу багш
Таны цаг
Төслүүд
Ном гарын авлага
МЭДЭЭЛЭЛ
ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ГИШҮҮНЧЛЭЛ

Copyright © 2013 Khan Sesan LLC. All Rights Reserved.
Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 15/1 Улаанбаатар-28, Монгол Улс-210628
Утас: (976-11) 324285
Факс: (976-11) 324285
И-мэйл: info@mea.org.mn