Хүүхдийн хувийн онцлогийг судлах нь

Судалгааны тухай ерөнхий ойлголт, анги удирдсан болон бүх багшид байх судалгааны энгийн аргууд, ашиглан түүнийг хүүхдийн хувийн онцлогийг судлах, анги танхимын орчинд судалгааны аргыг хэрхэн бүтээлчээр ашиглах, хүүхдэд орчноос үзүүлэх нөлөөллийн сэтгэл зүй, түүнд туслах аргууд, мөн багшаас гэр бүлтэй ажиллах, судлах аргууд, багш сурагчийн харилцааны сэтгэл зүй, бэрхшээлийг даван туулах боломжуудтай танилцан, дадлага хийн дүгнэлт гаргаж харилцан суралцах болно.

Нийтэлсэн АДМИН, 6-04-2013, 10:42

Хөтөлбөрийн тухай
Сургалт
Би залуу багш
Таны цаг
Төслүүд
Ном гарын авлага
МЭДЭЭЛЭЛ
ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ГИШҮҮНЧЛЭЛ

Copyright © 2013 Khan Sesan LLC. All Rights Reserved.
Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 15/1 Улаанбаатар-28, Монгол Улс-210628
Утас: (976-11) 324285
Факс: (976-11) 324285
И-мэйл: info@mea.org.mn