Амжилттай сайн сургалтыг анги танхимдаа хэрхэн зохион байгуулах вэ?

Энэ сургалтаар амжилттай сайн сургалтыг зохион байгуулахын тулд ээлжит хичээлийнхээ үр өгөөжийг хэрхэн дээшлүүлэх, сурагч төвтэй сургалтын аргаас суралцан, сургалтын анги зохион байгуулах, сурагчдын мэдлэг, чадварыг үнэлэх хувилбарт аргуудаас танилцуулж, хичээлийн бэлтгэл судалгаа хийх, багаараа хичээл заах, чанарыг сайжруулах хэлэлцүүлгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх аргуудтай танилцан шилдэг багш нарын видео хичээлд дүн шинжилгээ хийж, өөрсдөө заан туршиж, ажиглалт хийн харилцан санал бодлоо хуваалцах мэдлэг, чадварт суралцана. Амжилттай сайн сургалтыг анги танхимдаа зохион байгуулахад нөлөөлөх чухал нэгэн хүчин зүйл бол сургалтын аргыг амилуулагч багш, сурагчдын харилцаа бөгөөд заадаг хичээлээрээ дамжуулан сайн сайхан зан чанарыг сурагчдад эзэмшүүлэх арга зүйгээс танилцан туршлага солилцоно.

Нийтэлсэн АДМИН, 6-04-2013, 10:42

Хөтөлбөрийн тухай
Сургалт
Би залуу багш
Таны цаг
Төслүүд
Ном гарын авлага
МЭДЭЭЛЭЛ
ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ГИШҮҮНЧЛЭЛ

Copyright © 2013 Khan Sesan LLC. All Rights Reserved.
Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 15/1 Улаанбаатар-28, Монгол Улс-210628
Утас: (976-11) 324285
Факс: (976-11) 324285
И-мэйл: info@mea.org.mn