Боловсролын удирдлага ба сургуулийн менежмент

Сургуулийн шинэчлэл нь менежментийн зөв бодлого, бодит үр өгөөжтэй байх нь сургуулийн удирдлага, багш нарын хандлага, харилцааны ур чадвар, санаачилга, манлайллын хэв шинж болон багшлах ур чадварыг байнга дэмжин, үнэлэх зэргээс шууд хамааралтайг танилцуулан дадлага хийж сүүлийн үеийн өөрчлөлтийн загвар сургуулийн туршлага, болон стратегийн чиг хандлагаас суралцана. Тус сургалтаар энэхүү агуулгыг шинэ захирал, сургалтын менежер, багш, байх боломжит аргууд, түншлэлийг хөгжүүлэх, сан бүрдүүлэх, төсөл боловсруулан бичих арга зүйгээс суралцан туршлагаа хуваалцана.

Нийтэлсэн АДМИН, 6-04-2013, 10:41

Хөтөлбөрийн тухай
Сургалт
Би залуу багш
Таны цаг
Төслүүд
Ном гарын авлага
МЭДЭЭЛЭЛ
ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ГИШҮҮНЧЛЭЛ

Copyright © 2013 Khan Sesan LLC. All Rights Reserved.
Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 15/1 Улаанбаатар-28, Монгол Улс-210628
Утас: (976-11) 324285
Факс: (976-11) 324285
И-мэйл: info@mea.org.mn